YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em hãy viết phân số chỉ số phần cái bánh mỗi người nhận được sau khi chia đều:

  5 cái bánh cho 3 người

  • A. \(3:2 = \dfrac{3}{2}\)
  • B. \(5:3 = \dfrac{5}{3}\)
  • C. \(3:5 = \dfrac{3}{5}\)
  • D. \(5:2 = \dfrac{5}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 5 cái bánh cho 3 người thì mỗi người nhận được số phần cái bánh là :

  \(5:3 = \dfrac{5}{3}\) (cái bánh)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON