YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Em hãy viết phân số chỉ số phần cái bánh mỗi người nhận được sau khi chia đều:

  5 cái bánh cho 3 người

  • A. \(3:2 = \dfrac{3}{2}\)
  • B. \(5:3 = \dfrac{5}{3}\)
  • C. \(3:5 = \dfrac{3}{5}\)
  • D. \(5:2 = \dfrac{5}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 5 cái bánh cho 3 người thì mỗi người nhận được số phần cái bánh là :

  \(5:3 = \dfrac{5}{3}\) (cái bánh)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 194518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON