YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có 2 cái bánh, chia đều cho ba bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần bánh ?

  • A. \(\dfrac{3}{2}\)
  • B. \(\dfrac{1}{2}\)
  • C. \(\dfrac{1}{3}\)
  • D. \(\dfrac{2}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mỗi bạn được số phần cái bánh là :

  \(2:3 = \dfrac{2}{3}\) (cái bánh)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON