YOMEDIA
NONE
  • Câu hỏi:

    Viết phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau (Ghi rõ điều kiện của phản ứng, nếu có)

    C6H12O→ C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H→ CH3COONa

    Lời giải tham khảo:

    ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON