AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao phải tiến hành rửa nhớt, làm khô cà phê thóc?

  • A. Để tránh vi khuẩn xâm nhập
  • B. Để hạn chế sức nảy mầm.
  • C. Để dễ xát bỏ vỏ trấu.
  • D. Để loại bỏ mùi chua khi ngâm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Để dễ xát bỏ vỏ trấu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>