ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là một bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam

  • A. Đưa gai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo
  • B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo
  • C. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam
  • D. Chấm dứt thời kì phát triển khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16094

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON