YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vi khuẩn lam dinh dưỡng dựa vào nguồn nào sau đây ?

  • A. Ánh sáng và chất  hữu  cơ
  • B. CO2 và ánh sáng
  • C. Chất vôcơ và CO2
  • D. Ánh sáng và chát vô cơ
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON