YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vi khuẩn  axêtic là tác nhân của quá trình nào sau đây ?

  • A. Biến đổi  axit axêtic thành glucôzơ
  • B. Chuyển hoá rượu thành axit axêtic
  • C. Chuyển hoá glucôzơ thành rượu
  • D. Chuyển hoá glucôzơ thành axit axêtic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON