YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Đinh - Tiền Lê? Nhận xét?

  Lời giải tham khảo:

  Trung ương

  *Nhận xét: Bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê tương đối hoàn chỉnh. Đại diện cho bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền thời phong kiến.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON