YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể gồm có mấy bước?

  • A. 6 bước
  • B. 8 bước
  • C. 5 bước
  • D. 7 bước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể gồm có 7 bước:

  • Bước 1. Vẽ đường nằm ngang t - t làm đường chân trời
  • Bước 2. Chọn F’ làm điểm tụ trên t - t
  • Bước 3. Vẽ lại hình chiếu đứng của vật thể
  • Bước 4. Nối các điểm trên hình chiếu đứng với điểm F’
  • Bước 5. Trên đoạn nối từ hình chiếu đứng đến F’ lấy một điểm để xác định chiều rộng của vật thể. Từ điểm đó kẻ các đường song song với các cạnh của vật thể
  • Bước 6. Nối các điểm tìm được thì ta được hình chiếu phối cảnh của vật thể vẽ phác
  • Bước 7.  Tô đậm các cạnh thấy của vật thể và hoàn thiện hình chiếu phối cảnh đã xây dựng 
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON