YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi:

  • A. Mặt tranh không song song với một mặt nào của vật thể
  • B. Mặt tranh  tuỳ ý
  • C. Mặt tranh song song với một mặt của vật thể
  • D. Mặt tranh song song với mặt phẳng vật thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF