YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để biểu diễn hình chiếu phối cảnh cần các yếu tố chính nào?

  • A. Điểm nhìn, mặt phẳng vật thể, mặt tranh
  • B. Mặt phẳng tầm mắt, đường chân trời, mắt người quan sát
  • C. Điểm tụ, mặt tranh, mặt phẳng vật thể
  • D. Bao gồm tất cả các yếu tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8836

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF