YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để biểu diễn hình chiếu phối cảnh cần các yếu tố chính nào?

  • A. Điểm nhìn, mặt phẳng vật thể, mặt tranh
  • B. Mặt phẳng tầm mắt, đường chân trời, mắt người quan sát
  • C. Điểm tụ, mặt tranh, mặt phẳng vật thể
  • D. Bao gồm tất cả các yếu tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8836

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON