AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật mang virus có thể là gì?

  • A. Các tệp chương trình
  • B. Văn bản
  • C. Bộ nhớ và một số thiết bị máy tính (đĩa cứng, đĩa mềm,…..)
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>