AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

  • A. Không bị hỏng và có thể chạy hoặc mở lại được để sử dụng
  • B. Không bị xoá ngoài ý muốn
  • C. Không bị sao chép mà không được sự đồng ý của người sở hữu thông tin
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>