• Câu hỏi:

  Vật liệu Compôzit có công dụng gì trong đời sống ?

  • A. Dùng chế tạo dụng cụ cắt trong gia công cắt gọt.
  • B. Dùng chế tạo thân máy công cụ.
  • C. Dùng chế tạo cánh tay người máy, nắp máy
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Vật liệu Compôzit nền là kim loại

  • Công dụng: Dùng chế tạo dụng cụ cắt trong gia công cắt gọt.

  Vật liệu Compôzit nền là vật liệu hữu cơ

  • Công dụng: 
   • Dùng chế tạo thân máy công cụ.
   • Dùng chế tạo cánh tay người máy, nắp máy

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC