AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ cứng là gì ?

  • A. Hiển thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá huỷ của vật liệu, dưới tác dụng ngoại lực.
  • B. Đặc trưng cho độ bền kéo vật liệu.
  • C. Hiển thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.
  • D. Là khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngọai lực thông qua các đầu thử có độ cứng cao được gọi là không biến dạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Là khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngọai lực thông qua các đầu thử có độ cứng cao được gọi là không biến dạng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>