AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ tiêu cơ bản của vật liệu là : 

  • A. độ bền
  • B. độ cứng
  • C. độ dẻo
  • D. độ nóng chảy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Độ bền hiển thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá huỷ của vật liệu, dưới tác dụng ngoại lực. Là chỉ tiêu cơ bản của vật liệu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA