AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật có khối lương 2kg chuyển động với vận tốc 4m/s có động lượng bằng : 

  • A. 16 Kg.m/s
  • B. 8 N/s 
  • C. 8 Kg.m/s   
  • D. 16 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>