AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công là đại lượng: 

  • A. Véc tơ có thể âm, dương hoặc bằng không 
  • B. Vô hướng có thể âm hoặc dương
  • C. Vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không     
  • D. Véc tơ có thể âm hoặc dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>