• Câu hỏi:

  Văn bản ở dòng 16 trong hình dưới đây sẽ có định dạng như thế nào sau khi nhấn nút lệnh B và I?

  • A. Văn bản ở dòng 16 sẽ đậm lên
  • B. Văn bản ở dòng 16 sẽ nghiêng
  • C. Văn bản ở dòng 16 sẽ vừa đậm vừa nghiêng
  • D. Văn bản ở dòng 16 không thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC