ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức là: 

  • A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
  • B. Thực tiễn là động lực của nhận thức
  • C. Thực tiễn là mục đích của nhận thức
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức là:

  + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức

  + Thực tiễn là động lực của nhận thức

  + Thực tiễn là mục đích của nhận thức

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10599

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON