ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Triết học Duy vật biện chứng đưa ra quan điểm về nhận thức là: 

  • A. Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn
  • B. Nhận thức chỉ là sự phản ánh đơn giản về sự vật hiện tượng.
  • C. Nhận thức chỉ là sự phản ánh máy móc, thụ động về sự vật hiện tượng.
  • D. B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Triết học Duy vật biện chứng đưa ra quan điểm về nhận thức là bắt nguồn từ thực tiễn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON