ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của bản vẽ kỹ  thuật đối với thiết kế là?

  • A. Vẽ được bản vẽ phác
  • B. Trao đổi ý kiến với đồng nghiệp
  • C.  Vẽ bản vẽ chi tiết và tổng thể
  • D. Tất cả các ý kiến trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Tất cả các ý kiến trên

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12983

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF