AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình lập các bản vẽ phác của sản phẩm.nằm ở giai đoạn nào? 

  • A. Giai đoạn hình thành ý tưởng
  • B. Giai đoạn thu thập thông tin
  • C. Giai đoạn thẩm định
  • D. Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác của sản phẩm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>