• Câu hỏi:

  Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến: 

  • A. thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra sử dụng các công trình xây dựng.
  • B. thiết kế, kiểm tra, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy móc và thiết bị.
  • C. thiết kế, thi công, lắp ráp, chế tạo các máy móc và thiết bị.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy móc và thiết bị.

  Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra sử dụng các công trình xây dựng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC