• Câu hỏi:

  Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng được gọi chung là………………......

  • A. bản vẽ tổng thể 
  • B. bản vẽ chi tiết
  • C. bản vẽ kĩ thuật
  • D. bản vẽ thiết kế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng được gọi chung là bản vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC