AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? 

  • A. Vật chuyển động tròn đều.
  • B. Vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng.
  • C. Vật chuyển động thẳng đều.
  • D. Vật chuyển động rơi tự do.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>