AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác dụng vào vật có khối lượng 5kg, đang đứng yên, một lực theo phương ngang thì vật này chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1 m/s2. Độ lớn của lực này là 

  • A. 3 N.
  • B. 4 N.
  • C. 5 N. 
  • D. 6 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  F = ma = 5.1 = 5 N.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>