YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ưu điểm nào dưới đây không phải là ưu điểm của động cơ điện?

  • A. Không thải ra ngoài các chất khí hay hơi làm ô nhiễm môi trường xung quanh.
  • B. Có thể có công suất từ vài oát đến hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn kilôoat.
  • C. Hiệu suất rất cao, có thể đạt tới 98%.
  • D. Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ưu điểm của động cơ điện:

  •  Không thải ra ngoài các chất khí hay hơi làm ô nhiễm môi trường xung quanh.
  •  Có thể có công suất từ vài oát đến hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn kilôoat.
  •  Hiệu suất rất cao, có thể đạt tới 98%.

  Nên ưu điểm không phải của động cơ điện:

  D. Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF