YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

  • A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó
  • B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân
  • C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc
  • D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22085

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON