YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ?

  • A. Sự kiện “chè Bô - xtơn”
  • B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất
  • C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai
  • D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON