AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

  • A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường.
  • B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh.
  • C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa.
  • D.  Cả ba nguyên nhân trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA