YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nền sản xuất mới (sản xuất tư bản chủ nghĩa) ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?

  • A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu
  • B. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm
  • C. A, B đúng
  • D.  A, B sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA