YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

  • A. Giai cấp tư sản bị phá sản
  • B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
  • C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp
  • D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA