YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời gian nào?

  • A. Tháng 9 năm 1773
  • B. Tháng 10 năm 1774
  • C. Tháng 12 năm 1774
  • D. Tháng 4 năm 1775

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON