YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

  • A. Tháng 6 năm 1566
  • B. Tháng 7 năm 1566
  • C. Tháng 8 năm 1566
  • D. Tháng 10 nám 1566

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA