ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tứ giác ABCD có AB = 8cm, BC = 15 cm, CD = 18 cm, AD = 10cm, BD=12cm. Chọn câu đúng nhất 

  • A. Tam giác ABD đồng dạng tam giác BDC
  • B. ABCD là hình thang 
  • C. ABCD là hình thang vuông 
  • D. Cả A, B đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON