AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không sinh công cơ học? 

  • A. Vận động viên maratông đang chạy trên đường đua.
  • B. Vận động viên nhào lộn đang đứng trên cầu nhảy
  • C. Cầu thù bóng đá đang thi đấu trong một trận cầu.
  • D. Quả nặng đang được rơi từ trên cần của một búa máy xuống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>