AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn nổi trên mặt chất lỏng khi 

  • A. khối lượng chất lỏng lởn hơn khối lượng của vật.
  • B.  khối lượng riêng của chất lỏng nhỏ hơn khối lượng riêng của vật.
  • C. khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng chất lỏng.
  • D. khối lượng của vật lớn hơn khối lượng của chất lỏng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một vật rắn nổi trên mặt chất lỏng khi khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng chất lỏng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>