AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời sai. Một vật nếu có lực tác dụng sẽ: 

  • A. thay đổi vận tốc
  • B. thay đổi trạng thái
  • C. bị biến dạng
  • D. không thay đổi trạng thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>