YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ và 

  • A. thể tích của vật. 
  • B. trọng lượng riêng của chất lỏng đó.
  • C. thể tích của chất lỏng đó.    
  • D. trọng lượng riêng của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>