AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trọng lực tác dụng lên một vật không thực hiện công cơ học trường trường hợp nào dưới đây? 

  • A. Vật rơi từ trên cao xuống.
  • B.  Vật được ném lên theo phương thẳng đứng
  • C. Vật chuyển động trên mặt bàn nằm ngang.
  • D. Vật trượt từ trên mặt phăng nghiêng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>