AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào về áp suất sau đây là không đúng? 

  • A. Áp suất phụ thuộc vào hai đại lượng: áp lực và diện tích có lực tác dụng.
  • B. Áp suất là áp lực tính trên một đơn vị diện tích bị lực ép.
  • C. Áp suất càng lớn khi áp lực càng lớn.
  • D. Khi áp lực như nhau tác dụng lên một mặt, mặt có diện tích càng nhỏ thì chịu áp suất càng lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>