• Câu hỏi:

  Trước khi sử dụng các đồ dùng điện dùng trong nhà bếp cần phải lưu ý điều gì ?

  • A. Kiểm tra ổ cắm
  • B. Kiểm tra dây dẫn điện. 
  • C. Đáp án A và B
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Đồ dùng điện 

  • Trước khi sử dụng: kiểm tra ổ cắm, dây dẫn điện. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC