AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm đã thuần phục nước nào? 

  • A. Anh
  • B. Thái Lan
  • C. Việt Nam
  • D. Tây Ban Nha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA