YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm đã thuần phục nước nào? 

  • A. Anh
  • B. Thái Lan
  • C. Việt Nam
  • D. Tây Ban Nha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7651

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON