YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân Philippin dưới hình thức cải cách do ai lãnh đạo?

  • A. Ongkeo
  • B. Ca-ti-vô
  • C. Bi-nô-pha-si-ô
  • D. Hô-xê Ri-dan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 7654

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA