YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 1863 nước nào sau đây chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp?

  • A. Lào
  • B. Việt Nam
  • C. Thái Lan
  • D. Cam-pu-chia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA