AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 1898 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để chiếm nước nào sau đây?

  • A. Phi-lip-pin
  • B. Malaysia
  • C. Inđônêxia
  • D. Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>