• Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây chiếc ô tô là tư liệu lao động?

  • A. Đang được sửa chữa
  • B. Đang được lắp ráp
  • C. Đứng im
  • D. Đang vận chuyển hàng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC