• Câu hỏi:

  Theo nội dung của quy luật cung – cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi:

  • A. Cung lớn hơn cầu.
  • B. Cầu giảm, cung tăng
  • C. Cung nhỏ hơn cầu
  • D. Cung bằng cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC