• Câu hỏi:

  Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

  • A. Giành được nhiều khách hàng nhất
  • B. Giành được nhiều lợi nhuận nhất.
  • C. Bán được nhiều sản phẩm nhất
  • D. Giành ưu thế về các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC